Projekt Platforma Startowa Wschodni Akcelerator Biznesu 2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.

Twój pomysł. Nasze wsparcie.

„Innowacja oznacza więcej niż tylko nowe technologie lub produkty. To oznacza również znalezienie nowych sposobów, by zrobić coś lepiej.” Steve Jobs

Logo Wschodni Akcelerator Biznesu

Wschodni Akcelerator Biznesu 2

Celem przedsięwzięcia jest inkubacja 200 startupów poprzez kompleksowy programu wsparcia, służący przekształcaniu pomysłów biznesowych w produkty, dostosowanie ich do warunków rynkowych i opracowanie rentownych modeli biznesowych.

Kwota dofinansowania: 24 982 030,00 PLN

Efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, które zostaną przygotowane do rozpoczęcia działalności gospodarczej budowanie i promowanie ekosystemu startupów. Projekt skierowany jest do osób fizycznych mających innowacyjne pomysły z potencjałem na biznes.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Czego poszukujemy?

Szukamy innowacyjnych pomysłów biznesowych z każdej branży. Szczególnie zależy nam na pomysłach, które mają potencjał skalowania i mogą przynieść pozytywną zmianę w społeczeństwie a jednocześnie będą możliwe do zrealizowania, które są praktyczne i użyteczne.
red triangle
Preferencją objęte zostaną pomysły, których rozwiązania będą wpisywać się w obszary wymienione poniżej.

W czym się specjalizujemy?

ikona drzewo

Rolno-spożywcza

Specjalizacja w ramach obszaru Żywność i przemysł rolno-spożywczy

ikona ziemia

Ekologia

Specjalizacja w ramach szerokiego obszaru ekologia

ikona przemysł

Przemysł 4.0

Specjalizacja w ramach obszaru -Cyfryzacja i działalność innowacyjna-technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne

ikona piłka

Sport

Specjalizacja w ramach obszaru zdrowie i produkty medyczne w tym jakość życia

ikona komputer

Gamedev

Specjalizacja w ramach obszaru – działalność w obszarze gier komputerowych

green triangle

Kogo szukamy?

Poszukujemy osób fizycznych lub zespołów osób fizycznych będących wyłącznymi autorami tych pomysłów. Pomysłodawców, innowatorów gotowych do zaangażowania się w realizację swojego projektu i rozpoczęcia działalności na terenie Polski Wschodniej w formie spółki kapitałowej.

Jak to zrobimy?

Zapewnimy:

Wsparcie ekspertów

Eksperci branżowi i biznesowi

Grant finansowy

Grant finansowy w wysokości ok 30 tys. PLN

Opiekę dedykowanego managera

Indywidualna praca nad pomysłem / niezbędne usługi

Usługi specjalistyczne

Szyte na miarę usługi specjalistyczne niezbędne do opracowania MVP i modelu biznesowego

Usługi podstawowe

Niezbędne usługi do prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej

Jak do nas aplikować?

Nic prostszego! Wystarczy, że odwiedzisz stronę internetową https://lsi.parp.gov.pl/auth zarejestrujesz się i wypełnisz formularz aplikacyjny, przedstawiając swój pomysł i zespół.
blue triangle

Co musisz przygotować?

Wniosek inkubacyjny

Wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełniania do pobrania w zakładce “dokumenty”

Formularz rozszerzony

Do dokumentacji aplikacyjnej musisz dołączyć formularz rozszerzony, który jest  do pobrania w zakładce “dokumenty”

Prezentacja pomysłu

Do dokumentacji aplikacyjnej musisz dołączyć prezentację multimedialną (max 10 slajdów w formacie pdf. Możesz użyć do przedstawienia pomysłu obrazów, danych, tabel nieuwzględnionych w formularzu wniosku)

Nagranie video

Do dokumentacji aplikacyjnej dołącz nagranie video nie może być dłuższe niż 5 minut prezentujące przedstawiony pomysł biznesowy w języku polskim. W tym filmie główni członkowie zespołu (do trzech osób) powinni zilustrować swój pomysł biznesowy i główną motywację stojącą za zgłoszeniem

Aktualności

Kontakt