Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony internetowej https://wab.biz.pl/ i reguluje kwestię ochrony przekazywanych przez użytkowników strony danych osobowych oraz pozostałych informacji pozyskiwanych poprzez korzystanie z przedmiotowej strony, w szczególności poprzez pliki cookie. Niniejsza Polityka Prywatności określa m.in. zasady i zakres przetwarzania przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz obowiązki PPNT jako Administratora.

II. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Mościckiego 1, zwany dalej Administratorem. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail biuro@ppnt.pulawy.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://ppnt.pulawy.pl/index.php/kontakt/, telefonicznie 81 464 63 16.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): krzysztof.golaszewski@togatus.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: podmioty świadczące dla Administratora m.in. usługi prawne lub finansowo-księgowe, usługi doradcze, usługi informatyczne, hostingowe, podmioty utrzymujące infrastrukturę IT, usługi pocztowe lub kurierskie, a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia naukowe.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

III. Polityka wykorzystywana plików cookie na stronie internetowej

Strona internetowa https://wab.biz.pl/ używa plików cookie, aby dostosować stronę do potrzeb naszych użytkowników.

 1. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Cookie przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookie używane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i utrzymania sesji użytkownika. Pozyskane informacje pozwalają nam na nieustanne ulepszanie naszej strony, tak aby w jak największym stopniu odpowiadała ona potrzebom naszych klientów. Pliki cookie przez nas stosowane nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 3. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: sesyjne (session cookie) oraz stałe (persistent cookie). Cookie sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. W przeglądarce internetowej istnieje możliwość usunięcie plików cookie. Dopuszczalne jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Dokładne informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internatowej. W przypadku korzystania z innych przeglądarek aniżeli w/w, zwracamy się z prośbą o sprawdzenie możliwości zmiany poszczególnych ustawień w dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki.

IV. Strona https://wab.biz.pl/ zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook Inc. Plugin ten połączy Państwa z naszym profilem na serwerze w/w. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Należy zaznaczyć, iż Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystywania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio ze stroną lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/.

V. Strona https://wab.biz.pl/ zawiera plugin do serwisu społecznościowego LinkedIn, który połączy Państwa z profilem naszego projektu. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu LinkedIn proponujemy kontakt bezpośrednio ze stroną lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy/.

VI. Strona https://wab.biz.pl/ zawiera plugin do serwisu internetowego YouTube, który połączy Państwa z kanałem naszego projektu. Celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności w serwisie internetowym YouTube proponujemy kontakt bezpośrednio ze stroną lub zapoznanie się z polityką prywatności serwisu po adresem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

VII. Państwa dane osobowe oraz dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze, gdyż miejsce logowania i przekazywania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).

VIII. Aby zapewnić Państwu jak najwyższy poziom ochrony danych osobowych dostosowywany do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.