Logotypy

Projekt Platforma Startowa Wschodni Akcelerator Biznesu 2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.

O projekcie

MODEL RUNDY

Faza 1
Diagnoza potrzeb startupu i dobór usług WAB

Krok 1-3

 • Diagnoza potrzeb dot. rozwoju modelu biznesowego i ustalenie zakresu wsparcia usługami eksperckimi i środkami z grantu
 • Założenie Spółki z o.o. / P.S.A.
 • Podpisanie umowy inkubacji w WAB
1
Przed podpisaniem umowy
Faza 2
Kierunki rozwoju startupu

Krok 4-5

 • Boot Camp - zjazd fizyczny w Puławach Budowanie zespołu startupowego, w tym kwestie inkluzywności
2
1-3 tydzień inkubacji
Faza 3
Probelm -solution fit

Krok 6-7

 • Badania marketingowe, w tym potrzeb grup docelowych
 • Analiza konkurencji
3
3-15 tydzień inkubacji
Faza 4
Dopracowanie propozycji wartości i prototypu

Krok 8-9

 • Propozycja wartości
 • Opracowanie MVP - ze środków grantu lub w ramach kompetencji i zasobów startupu
4
15-21 tydzień inkubacji
Faza 5
Strategia go to market

Krok 10-13

 • Strategia sprzedaży i marketingowa
 • Analizy i projekcje finansowe
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy wdrożenia
5
18-21 tydzień inkubacji
Faza 6
Eksperymenty testujące

Krok 14-15

 • Opracowanie testów
 • Weryfikacja rynkowa propotypu i modelu biznesowego z grupami docelowymi
6
21-23 tydzień inkubacji
Faza 7
Demo Day

Krok 16-18

 • Spotkania z funduszami VC
 • Przygotowanie finalnego modelu biznesowego (raport końcowy z inkubacji)
 • Prezentacja podczas Demo Day i ocena końcowa startupu i modelu biznesowego
6
21-23 tydzień inkubacji

Celem WAB jest wsparcie 200 startupów w opracowaniu przetestowanego na klientach modelu biznesowego. 

WAB jest częścią systemu wsparcia PARP. Po okresie inkubacji ok. 70% najlepszych startupów będzie mogło ubiegać się w PARP o dalsze rundy finansowania w wysokości 600 tys. zł (komponent IIA) oraz 3 mln zł (komponent IIB).

Pracujemy w metodzie Lean Startup, która opiera się na jak najszybszej weryfikacji z rynkiem przyjętych założeń odnośnie produktu / usługi. 

Dlatego nasze wsparcie koncentruje się na działaniu – współtowrzeniu ze startupami oraz sprawdzaniu reakcji rynku na przyjęte założenia. 

Na pokładzie WAB mamy kilkudziesięciu ekspertów biznesowych i branżowych, którzy pracują bezpośrednio ze startupami w przekształcaniu pomysłów biznesowych w produkty, dostosowanie ich do warunków rynkowych i opracowanie rentownych modeli biznesowych.

Nasz program inkubacyjny skierowany jest do osób fizycznych mających innowacyjne pomysły z potencjałem na biznes, które w ciągu max. 6 m-cy aktywnie zaangażują się w ich rozwój i testowanie.

W ramach platformy startowej WAB2 to 200  startupów otrzyma wsparcie w ramach usług podstawowych i specjalistycznych  na realizację swojego pomysłu biznesowego. Usługi księgowe, prawne, podatkowe czy elementy strategii marketingowej to nieliczne,  które zostały przygotowane dla młodych pomysłodawców. Indywidualne podejście do każdego z modelu biznesowego będzie stanowiło integralną część procesu inkubacji, który będzie prowadzony przy pomocy managera ekspertów oraz instytucji i firm wchodzących w skład partnerów i ekosystemu. 

Nowością w obecnym wydaniu platformy startowej będzie fakt otrzymania przez Startup  grantu finansowego  (ok 30 tys PLN) na realizację zadań niezbędnych do powstania MVP. 

W ramach projektu przewidziano 5 obszarów specjalizacji: Rolno-spożywcza, Ekologia, Przemysł 4.0, Sport, Gamedev, które stanowią swoistą podstawę innowacyjnych produktów, usług powstałych w ramach prac Startupów inkubowanych w WAB 2. 

Projekt Wschodni Akcelerator Biznesu 2 realizowany jest przez  8 partnerów, którzy posiadają wiedzę i kompetencje do wsparcia młodych innowacyjnych biznesów:
Szeroki wachlarz usług oraz wsparcia metoringowego oraz eksperckiego jaki został przygotowany dla Startupów będzie podstawą  do stworzenia MVP i prototypu gotowego do testowania na rynku.

A w jaki sposób działa  sam projekt?

Projekt został podzielony na 8 rund inkubacji, które każda z nich będzie trwała 6 miesięcy. 

Pierwszy nabór przewidujemy uruchomić już początkiem marca 2024 roku. 

Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej przez wyznaczonych ekspertów do procesu inkubacji zostanie zaproszonych 25 zespołów, które będą w obowiązku zawiązać spółkę handlową. 

25 Startupów przez okres 6 miesięcy będzie pracowało wraz  z managerem oraz ekspertami nad realizacją założeń biznesowych. Stworzenie Indywidualnego Planu Inkubacji będzie podstawą do wszelkich prac nad MVP. 

Po ukończeniu procesu inkubacji każdy ze startupów będzie miał szansę na kolejne wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości 600 tys PLN w ramach II komponentu tego działania. Dla najlepszych i najbardziej obiecujących biznesów czekać będzie aż 3 mln PLN na realizację i wdrożenie własnego pomysłu.