Lista projektów wybranych do kolejnego etapu oceny

Zespół Ekspertów dokonał oceny merytorycznej pomysłów, które zostały złożone w ramach naboru do 1 rundy inkubacji.
54 najlepiej ocenionych Pomysłodawców zapraszamy do kolejnego etapu oceny – panel ekspertów (w formie wideokonferencji), który odbędzie się w dniach 13-15 maja 2024.
Wszelkie informacje dotyczące panelu ekspertów (zaproszenia na spotkanie) zostaną przesłane na adres e-mail podany we wniosku inkubacyjnym.
Wszystkim Pomysłodawcom dziękujemy i gratulujemy.
Lista zakwalifikowanych projektów wraz z datą i godziną panelu znajduje się tutaj.