Wyzwanie Siemens

Logo Siemens

Temat wyzwania

Utworzenie modelu sieci neuronowych na podstawie dostarczanych zdjęć.

Opis

Utworzenie programu oraz interfejsu dla użytkownika, który bez specjalistycznej wiedzy z zakresu tworzenia sieci neuronowych (NN) będzie w stanie utworzyć model NN na podstawie dostarczonego zestawu zdjęć.

Proces uczenia NN wykonywany będzie lokalnie na komputerze użytkownika korzystając z jego zasobów komputera.

Wstępna koncepcja aplikacji zakłada przygotowanie przez użytkownika jedynie zestawów zdjęć podzielonych w foldery, gdzie zawartość i nazwa każdego z folderów to klasy dla NN (kategoria produktu lub jego wariant np. kot, pies itp.).

Wersja podstawowa aplikacji pozwala jedynie na utworzenie modelu klasyfikacji obiektów.

Wersja zaawansowana aplikacji powinna pozwolić na utworzenie modelu detekcji obiektów – w tym wariancie (opcjonalnie) aplikacja powinna posiadać możliwość wykonywania adnotacji zdjęć lub sugerować użycie właściwego zewnętrznego narzędzia.