Uniwersytet SWPS

Logo USWPS

Czym się zajmujemy?

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-dydaktyczny, który prowadzi badania i projekty wdrożeniowe w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych, m.in. w takich obszarach jak: psychologia, prawo, zarządzanie, komunikacja społeczna i marketingowa, projektowanie i wzornictwo.

Poza działalnością badawczo-dydaktyczną uczelnia wspiera przedsiębiorców w rozwoju, prowadząc działalność konsultingową, badawczą i szkoleniową na rzecz biznesu i sektora publicznego. Działalność uczelni skupia się również na łączeniu świata nauki z otoczeniem społecznym i kulturowym. W interdyscyplinarnych zespołach realizowane są projekty, których wyniki znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego, szukając praktycznych rozwiązań dla ważnych problemów i wyzwań współczesności.

W czym pomagamy?

 • udostępnianie infrastruktury badawczej (laboratoria do badań psychofizjologicznych, badania UX, EEG, eyetracking, testy z użytkownikami, badania neuropsychologiczne i behawioralne; specjalistyczne oprogramowanie; fokusowania; bazy danych, testów psychologicznych i publikacji naukowych).
 • konsultacje z brokerami innowacji Centrum Transferu Wiedzy USWPS m.in. wspólny rozwój innowacji opartych o unikalną wiedzę badaczek i badaczy Uniwersytetu SWPS; doradztwo i inspirowanie możliwościami rozwoju biznesu; wspólne projektowanie współpracy i strategii rozwoju innowacji; budowanie konsorcjów wokół projektów; koordynacja rozwoju relacji na styku nauka-biznes; sieciowanie ekspertek i ekspertów różnych dziedzin; budowanie optymalnych zespołów projektowych do realizacji: zleconych usług badawczych, czy projektów w ramach konsorcjów finansowanych ze środków publicznych; poszukiwanie partnerów naukowych, społecznych i gospodarczych do współpracy; mentoring,
 • usługa infobrokeringu – analiza potencjału rynkowego produktu i technologii, identyfikacja nastawianie konsumentów,
 • opracowanie raportów z monitoringu technologii i konkurencji (przykład),
 • kompleksowe projektowanie usług (service design),
 • projektowanie i prototypowanie rozwiązań o istotnym wpływie społecznym,
 • konsultacje wzornicze,
 • testowanie MVP,
 • kompleksowe projektowanie i testowanie UX,
 • legal design – projektowanie prawa,
 • projekty graficzne, komunikacja wizualna, wzornictwo,
 • obsługa prawna,
 • tłumaczenia (angielski, chiński, japoński, koreański, niemiecki, szwedzki, norweski, włoski, hiszpański, ukraiński, rosyjski),
 • budowanie planów komunikacji marki i promocji,
 • negocjacje i mediacje dla biznesu,
 • tworzenie specjalistycznych narzędzi diagnostycznych z zakresu m.in. HR, marketingu i sprzedaży,
 • projekty badawcze dla biznesu: badania nowych produktów i usług; pozycjonowanie marek; badania postaw i zachowań; badania z wykorzystaniem User Experience; badania trendów; badania ewaluacyjne; eksperymenty naturalne,
 • badania eyetrackingowe,
 • pomiary psychologiczne z zastosowaniem EEG (badanie reklam / komunikacji / wypowiedzi/ produktów; identyfikowanie skojarzeń i przekazu emocjonalnego u odbiorcy),
 • usługi badań fokusowych FGI,
 • warsztaty projektowe z projektowania innowacji,
 • konsultacje metodologiczne w zakresie badań społecznych i badań rynku.
 • audyty językowe (weryfikacja dokumentów i projektowanie tekstów, np. równościowych.

Na jakich branżach nam zależy?

Rolno-spożywcza
Ekologia
Przemysł 4.0
Sport
GameDev
IT/ICT

Jesteśmy otwarci na wsparcie w/w obszarach i w zakresie świadczonych usług startupów ze wszystkich branż. W szczególności, posiadamy doświadczenie w tworzeniu i wspieraniu startupów z branży edukacyjnej, ochrony i wsparcia zdrowia psychicznego, prawnej i komunikacyjnej, zrównoważonego rozwoju.