SIGMA S.A.

Logo Sigma

Czym się zajmujemy?

Spółka akcyjna SIGMA jest rodzinną firmą, która została założona 17 maja 1996 roku przez Jana Hajduka. Główna siedziba firmy znajduje się w miejscowości Barak koło Lublina.

Podstawowym celem działalności spółki SIGMA jest SYSTEMOWE WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ w zakresie projektowania oraz produkcji maszyn, urządzeń i kompleksowych technologii dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu oraz technologii przetwarzania odpadów.

Wieloletnie doświadczenie, własne biuro konstrukcyjno-technologiczne, nowoczesny i rozbudowany park maszynowy, wysoce wykwalifikowana kadra oraz ścisła współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz uczelniami wyższymi umożliwia firmie SIGMA realizację nowatorskich rozwiązań, każdorazowo dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości produktów.

Łącząc wieloletnie doświadczenie oraz umiejętności precyzyjnej analizy wymagań naszych partnerów zapewniamy efektywność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań. Bardzo szeroki wachlarz produkowanych przez nas urządzeń pozwala nam na oferowanie złożonych systemów technologicznych związanych z szeroko rozumianym transportem różnego rodzaju materiałów, ich przenoszeniem a także pakowaniem.

Obszar działalności firmy w branży ochrony środowiska stanowią kompleksowe technologie oraz urządzenia do przetwarzania różnego typu odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych. Parametry technologiczne projektowanych ciągów technologicznych dostosowujemy do indywidualnych parametrów wydajnościowych, warunków obiektów oraz oczekiwanych przez inwestora rezultatów końcowych. Linie technologiczne produkowane przez SIGMA S.A. znalazły zastosowanie w wielu zakładach przetwarzających odpady w Polsce. Nasze produkty posiadają stosowne i wymagane przepisami dokumenty, certyfikaty oraz dopuszczenia uprawniające do stosowania.

Status Centrum Badawczo – Rozwojowego

Decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2012 posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Jest to status wprowadzony na mocy Ustawy z dn. 29.07.2005 r., oferowany przedsiębiorcom na mocy Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 30.05.2008 r. Celem nadawania statusu CBR jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R.

Zadaniem Centrum Badawczo – Rozwojowego SIGMA S.A. jest oferowanie swoich usług na skalę światową w zakresie wykonywania innowacyjnych projektów, proponowania rozwojowych rozwiązań technicznych i technologicznych, jak również prowadzenie komercyjnej działalności laboratoryjnej. Śledząc główne trendy i nowości na rynku globalnym, spółka uczestniczy w wielu przełomowych przedsięwzięciach.

Inwestycja w kadry, poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych inżynierów, otwartych na nowe wyzwania, ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpraca z uczelniami, instytucjami naukowymi i jednostkami samorządowymi oraz wypracowanie innowacyjnego myślenia, umożliwiają firmie SIGMA S.A. podejmowanie i realizację tematów ambitnych i nowatorskich.

Centrum realizuje kompleksowe rozwiązywanie problemów technicznych od koncepcji wstępnych, poprzez projektowanie, wykonanie prototypu, aż do przeprowadzenia badań w momencie uruchomienia urządzenia. Gwarantuje również skuteczność wdrażanych udoskonaleń oraz krótki czas realizacji zleconego zadania.

Firma SIGMA S.A. oprócz prowadzenia działań w celu zwiększania wartości swoich akcji bierze również udział w akcjach społecznych, m.in. współuczestniczy w kształceniu przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej poprzez program praktyk studenckich. Analizując potrzeby swoich klientów i poszukując najkorzystniejszych rozwiązań spółka kieruje się hasłem przewodnim: EKSPANSJA INNOWACYJNOŚCI, które towarzyszy jej na każdym etapie działania.

W czym pomagamy?

Na jakich branżach nam zależy?

Przemysł 4.0