Siemens

Logo Siemens

Czym się zajmujemy?

Grupa Siemens w Polsce
Siemens to globalna firma technologiczna, działająca w obszarze przemysłu, infrastruktury i transportu, obecna w Polsce od 1991 roku. W naszym kraju koncern posiada szereg wyspecjalizowanych spółek oferujących kompleksowe usługi z zakresu automatyki i cyfryzacji w przemyśle i infrastrukturze, oprogramowania dla przemysłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej, transportu i e-mobilności,

Siemens Polska (Siemens sp. z o. o.) największa spośród spółek wchodzących w skład grupy Siemensa w Polsce, lider we wdrażaniu innowacyjnych technologii, w szczególności w zakresie automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz inteligentnej infrastruktury. Zapewnia klientom wyższą efektywność i elastyczność produkcji, ograniczenie kosztów zarządzania obiektami oraz kompleksową transformację energetyczną.

Nasi klienci realizują z nami w praktyce założenia industry 4.0 . Oferujemy również usługi z obszaru bezpieczeństwa cyfrowego.

Biura regionalne działają w 10 miastach, m.in. w Katowicach, Gdańsku Wrocławiu, Łodzi, Bielsko Białej. We wszystkich swoich lokalizacjach zatrudniamy ponad 600 wysokiej klasy specjalistów i inżynierów.  Obsługują oni wszystkie etapy projektu-od przygotowania koncepcji-poprzez wdrożenie-szkolenia oraz serwis.

W czym pomagamy?

Konsultacje techniczne, analizy (na rzecz użytkownika rozwiązania) i szkolenia w obszarze narzędzi cyfrowych np. cyfrowy bliźniak, rozwiązań z obszaru automatyki przemysłowej, systemów opomiarowania i zarządzania energia, sterowników w wersji hardware software.

Mapa cyfryzacji – strategiczna road map dotycząca strategii cyfryzacji

Analiza obszaru zarządzania energia- efektywność energetyczna  z wykorzystaniem  AI Audyt cyber security-pod katem oceny podatności na ataki cyber

Na jakich branżach nam zależy?

Rolno-spożywcza o ile są to rozwiązania technologiczne dla  sektora przetwórstwa produktów rolnych, a nie dotyczące sfery upraw
Przemysł 4.0
IT/ICT