Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Czym się zajmujemy?

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli jest państwowym podmiotem doradczym funkcjonującym na podstawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Zakres świadczonych usług obejmuje doradztwo w zakresie:

 • Przetwórstwa płodów rolnych na poziomie gospodarstwa rolnego
 • Produkcji i ochrony roślin zbożowych oraz rzepaku
 • Produkcji i ochrony roślin warzywniczych
 • Produkcji i ochrony roślin sadowniczych
 • Produkcji metodami ekologicznymi
 • Działań inwestycyjnych z wykorzystaniem funduszy unijnych
 • Organizacji i funkcjonowania grup producentów rolniczych
 • Wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolniczym (instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, bigazownie, pompy ciepła, kolektory słoneczne)
 • Organizacji i funkcjonowania grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”  
 • Analizy efektywności ekonomicznej produkcji rolniczej.
 • Produkcji pszczelarskiej
 • Organizacji prowadzenia praktycznych pokazów z dziedziny przetwórstwa płodów rolnych.

Organizacji prowadzenia praktycznych pokazów z dziedziny wdrożenia nowoczesnych systemów uprawy i zarządzania gospodarstwem.

W czym pomagamy?

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli dysponuje obiektami doświadczalno-wdrożeniowymi w zakresie produkcji sadowniczej i polowej (rośliny okopowe, zboża, kukurydza, rzepak, rośliny bobowate). Ponadto prowadzimy działalność w zakresie gospodarki pasiecznej (hodowla zarodowa, nowoczesne metody gospodarki pasiecznej). Podstawą działalności Ośrodka jest kadra doradcza z dużym doświadczeniem i szerokim zakresem wiedzy, doświadczenia z różnych dziedzin działalności rolnicze. Posiadane zaplecze doświadczalne pozwoli na prowadzenie testów nowych rozwiązań powstałych w ramach realizacji startupów. Szeroka wiedza i doświadczenie kadry doradczej pozwoli na identyfikację problemów pojawiających się w działalności rolniczej. Rozbudowana sieć biur powiatowych ( i doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, pokazów praktycznych  tworzy bazę do promocji nowych rozwiązań stosowanych w rolnictwie.

Na jakich branżach nam zależy?

Rolno-spożywcza
Ekologia
Przemysł 4.0
IT/ICT
Rolnictwo 4.0