Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Logo Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Czym się zajmujemy?

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych jest częścią trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie, skupiającej 22 instytuty badawcze i wyspecjalizowaną kadrę naukową (ponad 4500 naukowców).  Łukasiewicz – INS to jednostka, której działalność opiera się na współpracy z przemysłem, monitorowaniu trendów gospodarczych i oferowaniu produktów oraz usług podpowiadanych na potrzeby partnerów biznesowych. Tematyka prowadzonych w Instytucie prac mieści się w obszarze badań naukowych i prac  badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i biologicznych między innymi w zakresie ekstrakcji produktów roślinnych za pomocą CO2 w warunkach nadkrytycznych, nawozów mineralnych czy analityki chemicznej.   Łukasiewicz – INS jest w czołówce instytutów w Polsce posiadających liczne wdrożenia przemysłowe. Prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe mają głównie charakter badań stosowanych i są ukierunkowane na oczekiwania podmiotów gospodarczych w zakresie innowacyjnych technologii i konkurencyjnej gospodarki. Misją Łukasiewicz – INS jest zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle chemicznym, głównie nawozowym, petrochemicznym i nieorganicznym oraz podnoszenie poprzez oferowane technologie i produkty konkurencyjności przedsiębiorstw w obszarze biogospodarki, chemii, inżynierii i technologii chemicznej.

W czym pomagamy?

Usługi eksperckie w formie doradztwa w zakresie ekstrakcji nadkrytycznej, nawozów mineralnych oraz analityki chemicznej.

Na jakich branżach nam zależy?

Rolno-spożywcza