Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Logo Centrum Innowacji

Czym się zajmujemy?

Jesteśmy spółką celową powołaną przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Głównym celem spółki jest wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego, promowanie badań naukowych oraz innowacyjnych technologii i rozwiązań.  Nasze działania bazują na wiedzy i doświadczeniu naukowców Uniwersytetu. Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego sp. z o.o. łączy świat nauki i biznesu, stawiamy na tworzenie partnerskich i trwałych więzi zarówno w Uczelni jaki i w relacjach biznesowych. Prowadzimy doświadczenia polowe i wazonowe, realizujemy warsztaty i szkolenia z zakresu rolnictwa, wspieramy zakładanie spółek spin-off, oferujemy szereg usług eksperckich i doradczych z zakresu działalności naukowej Uniwersytetu. Realizujemy projekty B+R zlecone przez podmioty zewnętrzne oraz obsługujemy badania zlecone, w oparciu o zespoły naukowo-badawcze z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (projekty B+R, udział w konsorcjach).

W czym pomagamy?

– działania informacyjno-promocyjne startupów na kanałach społecznościowych
– spotkania doradcze i eksperckie w branżach: rolnictwo i ogrodnictwo, leśnictwo, technologia żywności, inżynieria środowiska, weterynaria

Na jakich branżach nam zależy?

Rolno-spożywcza
Ekologia
Przemysł 4.0