Wydłużenie terminu naboru wniosków.

Informujemy, że dzięki uzyskanej zgodzie wydłużony zostanie termin składania wniosków w trwającym naborze do Platformy Startowej Wschodni Akcelerator Biznesu. Nowy ostateczny termin przyjmowania wniosków: 15.02.2022 r.