Wydłużenie terminu naboru wniosków inkubacyjnych rundy VI

Wydłużony został termin składania wniosków inkubacyjnych do platformy startowej Wschodni Akcelerator Biznesu do 29 lutego 2020 roku.