W związku z zakończeniem terminu składania wniosków rundy VI informujemy