Celem Konferencji będzie dyskusja nad aktywnym wsparciem rozwoju przemysłu i przedsiębiorstw z sektora MŚP na terenie makroregionu Polska Wschodnia, wypracowanie propozycji kierunków działań zwiększających skłonność przedsiębiorstw do aktywnego rozwoju.

Udział w Konferencji wezmą, eksperci ze środowiska biznesu, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, przedstawiciele administracji samorządowej i publicznej oraz największych ośrodków przemysłowych, jak również przedstawiciele reprezentujący środowisko naukowe.

Aktywne zaangażowanie Politechniki Warszawskiej reprezentowanej przez Wydziały Inżynierii Materiałowej, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej pozwoli na zaprezentowanie potencjału współpracy zapoczątkowanego podpisaniem umowy badawczo – wdrożeniowej pomiędzy Puławskim Parkiem Naukowo – Technologicznym i Material Consulting Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę planowaną tematykę forum, możliwości technologicznego wsparcia przemysłu na terenach makroregionu Polski Wschodniej w oparciu o kapitał intelektualny i infrastrukturalny Politechniki Warszawskiej może stać się osią debaty poświęconej kształtowi polityki rozwoju gospodarczego makroregionu na lata 2021 – 2027.

DO ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI POZOSTAŁO

00

dni


00

godzin


00

minut


00

sekund8 PAŹDZIERNIK

Przedmiotem konferencji jest wykazanie potencjału gospodarczego makroregionu Polski Wschodniej:

- "Kondycja" sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz regionie lubelskim – wyzwania i wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia po roku 2021.

- Lubelskie dobre miejsce dla biznesu, czyli o wspieraniu nowych pomysłów biznesowych w Polsce Wschodniej.

- Od koncepcji do komercjalizacji. Synergia współpracy dwóch różnych "światów" - nauki i biznesu. Ekosystem wsparcia innowacji przykładzie doświadczeń Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz oferty współpracy z przemysłem Politechniki Warszawskiej.

- Chemia 2030. Wyzwania, trendy sektora w Polsce oraz na rynkach globalnych.8 PAŹDZIERNIK

Wydarzenia towarzyszące

- Uroczyste podpisanie umowy badawczo - wdrożeniowej pomiędzy PPNT Sp. z o.o. oraz Material Consulting Sp. z o.o. - prezentacja agendy badawczej.

- Konkurs Demo Day dla Startupów będących w inkubacji Wschodniego Akceleratora Biznesu

REJESTRACJA
KLIK
I SIĘ WIDZIMY

DARMOWA

REJESTRACJA I UCZESTNICTWO


WYPEŁNIJ
FORMULARZ

KONTAKT

PUŁAWSKI PARK
NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY
MOŚCICKIEGO 1,
PUŁAWY
T: 81 464 63 16
M: biuro@ppnt.pulawy.pl
 

Aplikuj do WAB